Grønnere hverdag

Hvad vil det sige at være Svanemærket?

Svanemærket kræver test, som viser at rengøringsmidlet gør effektivt rent. Klar har bestået testene, og dermed dokumenteret, at det er et effektivt rengøringsmiddel, men der skal mere til for at blive Svanemærket.

Svanemærket - Klars produkter er svanemærket

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som i Danmark forvaltes af Miljømærkning Danmark. Svanen blev certificeret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Hvad betyder det, at et produkt er Svanemærket?

For at et produkt kan svanemærkes skal det leve op til nogle skrappe krav i faserne på rejsen rundt i produktets livscyklus. De skrappeste krav vil være de steder på rejsen, hvor produktet belaster miljøet mest, dog vil kravene afhænge af hvilket produkt det er. Netop det at kigge på hele produktets rejse er med til at adskille Svanemærket fra de fleste andre mærkningsordninger, der ofte ser på en enkelt del af rejsen.

Når et produkt, eller tjeneste, er blevet Svanemærket, har det bestået den objektive vurderingen til Miljømærkning af hvor miljøtilpasset produktet er. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, emballering, transport, brug, bortskaffelse og recirkulering bliver vurderet.

Med Svanemærket behøver du som forbruger ikke at skulle sætte dig ind i hvordan produkterne er blevet fremstillet eller huske ingredienslister eller lave lange lister over kemikalier, som du vil undgå for med Svanemærket ved du, at produktet er bedre både for dig og miljøet  – og at de hører til blandt de miljømæssig bedste produkter i sin varegruppe. Årsagen til det er, at svanemærket stiller mange og strenge krav til hvad svanemærket produkter kan indeholde. Udover at forbyde stoffer, som er klassificeret som miljøskadelige, kræftfremkaldende, mutagne (kan ændre celler i kroppen), kan skade reproduktionen osv., så har de også krav til at produktet skal være effektivt og baseret på bæredygtige og fornybare ressourcer.

Svanemærket udelukker også stoffer på baggrund af mistanke – ud fra et forsigtighedsprincip. Dette betyder, at de kan stille mere omfattende og strengere krav end myndighederne. De kan også ude og udelukke stoffer. For eksempel udelukkede Svanemærket triclosan, halogenerede flammehæmmere, siloxaner, fluorstoffer og perborater (blegemidler) mange år før end den officielle lovgivning er på plads.

Samtlige produkter i Klar-serien har gennemgået Svanemærkets skrappe krav og er allesammen godkendt og mærket med Svanemærkets logo.

Det skal være let nedbrydeligt

Rengøringsmidler gør rent med vaskeaktive stoffer (tensider). Svanemærket kræver, at alle de vaskeaktive stoffer skal være lette at nedbryde, så de ikke skader de små vandlevende dyr. Desuden er nogle stoffer helt forbudt at bruge – f.eks. dem, der nedbrydes til meget giftige og svært nedbrydelige stoffer. Heller ikke klor er tilladt i f.eks. universalrengøringsmidler.

Klar-serien består også af vaskeaktive stoffer, som er let nedbrydelige i naturen og overholder Svanemærkets krav.

Koncentrerede produkter er mest miljøvenlige

Svanemærket godtager ingen unødvendig emballage og derfor er der heller ikke unødvendig luft, i produkterne fra Klar. Derudover er produkterne i Klar-serien koncentrerede, hvilket betyder, at vi på den måde kan minimere mængden af emballage.

Koncentreret rengøringsmidler gør også produkterne mere drøje og måske bedst af alt, at man ikke fragter unødvendige mængder af vand rundt i landet. På den måde bliver vores transport af Klar-produkterne også mere miljøvenlige.

Brug ikke mere end nødvendigt

Rigtig dosering er vigtig uanset hvor miljøvenlig produktet er, og ved at følge vejledningen på emballagen, er du sikker på, at du ikke bruger mere end nødvendigt. De fleste bruger for meget, så prøv dig gerne frem. Vi tror, at du vil blive overrasket over hvor lidt der faktisk er brug for.

Svanemærket og duft

Der stilles mange krav til de duftstoffer, som tillades i svanemærkede produkter, både når det gælder hvilke stoffer som kan bruges, men også hvor meget af dem, som produktet faktisk må indeholde.

Nogle af stofferne har myndigheder lavet regler for. I følge disse regulativer skal der på produkter, som indeholder mere end en opsat grænseværdi af nogle specifikke parfumestoffer, deklareres tydeligt i ingredienslisten, at produktet indeholder det specifikke parfumestof, så du som forbruger kan se det og på den måde til-eller fravælge produktet. Mængder som er mindre end den fastsatte grænseværdi anses som uproblematiske. Alligevel går Svanemærket længere end myndighederne og sætter grænserne endnu lavere.