Grønnere hverdag ■ Hud og krop ■ Hus & hjem ■ Uncategorized

Sådan tester vi Klar-produkterne

Ingen af klar-produkterne bliver testet på dyr – det er de aldrig blevet og det kommer de aldrig til. Så hvordan tester vi egentlig vores produkter?

11. marts 2013 var en milepæl for bevidste kosmetikforbrugere, dyrevenner og ikke mindst forsøgsdyrene, som omfatter rotter, mus, marsvin, albinokaniner og hunde. Dette var nemlig dagen, hvor EU’s forbud mod kosmetisk test på dyr trådte i kraft – et forbud som har været en del af Kosmetikdirektivet siden 2003. Reglerne gælder for hele EU samt Norge.

Forbuddet betyder, at produkter der er testet på dyr, hverken må sælges eller markedsføres i EU. Forbuddet gælder gennem hele produktionsprocessen, og inkluderer også ingredienser og råmaterialer.

Til trods for EU’s forbud mod test af dyr i kosmetikindustrien, findes der stadig forsøgsdyr, der lider for menneskers skønhed. Lande som USA og Japan har endnu ikke specielle regler, der begrænser brugen af dyretestet kosmetik, mens kinesiske myndigheder faktisk kræver, at al kosmetik, der sælges på det kinesiske marked, skal være testet på dyr.

Hvordan testes Klar-produkterne?
Vi har lavet en række vigtige kriterier for, hvad vi mener kan og ikke kan være i vores produkter. Dette vil sige at rødlistet ingredienser, er noget vi aldrig kommer til at bruge i vores produkter. Vi bruger kun de, som er grønne og dem vi mener er et bæredygtigt alternativ – og som er af høj kvalitet. Derfor er vores samarbejde med Svanemærket, Astma- og allergiforbundet samt Vegan Society vigtige for os.

Klar-produkterne går gennem grundige tests. Hele processen starter hos vores kemikere, der sammensætter de ingredienser som de mener opfylder den lange liste af krav, som vi stiller til vores produkter. Den vanskelige opgave er at finde ingredienser, der bidrager til den gode effekt, men samtidig har et lille fodaftryk på klimaet.

Alle ingredienser må igennem en intern og ekstern godkendelsesproces for at forsikre at både helbredet og miljøet er tilgodeset. På denne måde vurderes ingredienserne nøje. Herefter blandes de sammen, hvor der foretages test af effekten, som er relevant for brugen af produktet. Hvis man ikke har effektive produkter, er disse heller ikke bæredygtige. Hertil foretages justeringer og prøver indtil vi har et produkt, vi er tilfredse med.

Vi må sikre, at produktet har en lang holdbarhed, og vi opbevarer det derfor under forskellige forhold i 12 uger før, vi foretager en endelig vurdering. Som supplement til disse forsøg på laboratoriet, tager vi også produkterne med hjem og tester, ligesom vi lader udvalgte forbrugere teste det.

Test af forskellige ingredienser

Ønsker du en komplet liste med information om vores forskellige test herunder registrering, vurdering og godkendelse, kan du finde dette på Klar-produkternes sikkerhedsdata. Opmærksomme forbrugere har måske lagt mærke til, at nogle ingredienser tidligere er blevet testet på dyr, og dette er sandt.

Selvom vi hverken tester vores produkter eller ingredienser på dyr, kan ingredienserne eller komponenter i ingredienserne på et tidspunkt, for lang tid siden været testet sådan. Denne information benægter vi ikke, og vi bruger fortsat data fra dengang man ikke vidste bedre.

Dette betyder heller ikke, at råstoffer fra vores leverandører er testet på dyr, men informationen er stadig tilgængelig, hvilket er årsagen til, at der stadig vil være information om komponenter, som kommer fra test på dyr – selvom det hverken er gjort af os eller for os, og heller ikke på vores råvarer.

Dermatologisk testet på sensitiv hud

Du har måske lagt mærke til, at der står dermatologisk testet på sensitiv hud på de fleste af vores produkter. Kort fortalt betyder dermatologisk testet, at produktet er blevet testet på hud. Men hvordan fungerer det?

Disse test på huden foretages på et uafhængigt testinstitut i henhold til de anerkendte retningslinjer hos ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group).

Processen foregår ved, at cirka 30 frivillige personer med sensitiv hud tester et produkt på indersiden af overarmen. Derefter foretager en dermatolog- og allergispecialist en vurdering af, om der er opstået en form for reaktion på huden – og dette gøres flere gange over længere tid. Konklusionen bliver, at der ikke forventes nogen form for uønsket reaktion, når produktet er i kontakt med huden.

Du tester Klar
Vi er meget interesseret i at lave produkter, som du ønsker at bruge, og vi tror på, at vi leverer de bedste produkter ved at arbejde tæt med dem, som faktisk bruger produkterne. Derfor er du også en vigtig del af vores testproces.

I vores lukkede Facebookgruppe ”vi som er Klar til en grønnere hverdag” lader vi medlemmerne teste nye produktlanceringer grundigt. På den måde får vi vigtige, konkrete og ærlige tilbagemeldinger på produkterne – både ris og ros. Ud fra jeres kommentarer beslutter vi os for navn, duft og farve på emballagen før, vi endeligt sender produkterne ud i butikkerne.

Det er jeres input, der gør os stærke. Vi ser disse processer, som noget vi gør sammen. Det er meget motiverende. Det må ikke stoppe. Meld dig derfor ind i Facebook-gruppen hvis du ønsker at være en del af dem, der tester nye lanceringer eller deltager i grønne diskussioner.